Libelium World:

Published in: Media impact

Cinco Días – David Gascón: “Con un chip podemos hacer hablar a una vid o a un volcán”

Cinco Días – David Gascón: “Con un chip podemos hacer hablar a una vid o a un volcán”

November 21st, 2017 - Libelium

Cinco Días – David Gascón: "Con un chip podemos hacer hablar a una vid o a un volcán"

Read the article online: cincodias.elpais.com

Quick Publish: